Kryteria
Inwestycyjne

W Montis Capital poszukujemy spółek, które posiadają świetny zespół, innowacyjny produkt oraz skalowalny model biznesowy. Wspieramy podmioty, które posiadają już zweryfikowany rynkowo produkt i potrzebują wsparcia w ekspansji poprzez dostarczenie kapitału.

Industry 4.0

Chcemy aktywnie uczestniczyć w czwartej rewolucji przemysłowej. Szukamy celów inwestycyjnych na styku robotyki, sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy (IoT), Big Data lub zaawnsowanej autorskiej technologii (deep tech).

Life Science

Poszukujemy projektów w dziedzinie biotechnologii, farmaceutyków, technologii biomedycznych, nutraceutyków, kosmeceutyków, przetwarzania żywności, urządzeń biomedycznych oraz wspierających środowisko.

Fakty
i Liczby

Portfel inwestycyjny

Zespół

Wojciech Szwankowski

Wojtek jest założycielem oraz dyrektorem finansowym Montis Capital. Karierę zawodową rozpoczął na paryskiej giełdzie. Następnie przeniósł się do Londynu, aby pracować dla wiodących banków inwestycyjnych, najpierw JP Morgan, a następnie Goldman Sachs, gdzie objął stanowisko dyrektora wykonawczego odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej w ramach FICC (Fixed Income, Currencies and Comodities). W 2012 r. Wojtek wrócił do Warszawy, aby dołączyć do wiodącej firmy energetycznej i infrastrukturalnej, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie procesu M&A, w wyniku którego sprzedano 100% udziałów inwestorowi private equity. Przez cały okres swojej kariery zawodowej obszar VC był mu bardzo bliski, co zaowocowało jego udziałem w wielu projektach w charakterze anioła biznesu.

Łukasz Dziekoński

Łukasz jest założycielem i prezesem Montis Capital. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego zarządu „Funduszu Marguerite”, a od 2010 r. był członkiem zarządu. Obszar jego zainteresowań obejmuje inwestycje kapitałowe związane z sektorem infrastruktury, energetyki, IoT i przemysłu 4.0. Łukasz pełnił także funkcję dyrektora w Banku PKO BP S.A., gdzie był odpowiedzialny za biznes  w  obszarze infrastruktury i nowych technologii jak i inwestycje zagraniczne Banku. Był członkiem wielu rad nadzorczych spółek działających w sektorze infrastruktury i bankowości.  Zaczynał swoja karierę w sekretariacie generalnym Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odpowiedzialnym za relacje instytucjonalne z Ukraina i Rosja. Zapraszany w charakterze prelegenta na wiele konferencji i warsztatów poświęconych infrastrukturze, PPP, funduszom PE/VC  i nowym technologiom.

Tomasz Poniński

Tomasz jest założycielem oraz partnerem zarządzającym Montis Capital. Od 2008 roku jest prezesem firmy inwestycyjnej Orenore, która koncentruje się na inwestycjach kapitałowych w firmy na etapie wczesnego wzrostu w sektorach life science, energetyki oraz  ICT. Jest założycielem i inwestorem w kilku spółkach technologicznych m.in. Simplicardiac Sp. z o.o. Członek rad nadzorczych spółek portfelowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. AirWayMedix, Adiuvo i Chocolate Cambridge Technologies. Pełni funkcję prezesa Fundacji Innowacyjna.Pl, oraz jest ekspertem d.s. komercjalizacji przy klastrze BTM Innovations oraz w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.
 
 

Katarzyna Laszczynowska

Kasia jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Granadzie oraz ukończyła studia podyplomowe prawa międzynarodowego i europejskiego organizowane na Uniwersytecie w Antwerpii. Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej Montis zdobywała doświadczenie w HSBC Bank Polska S.A. oraz świadczyła usługi prawne na rzecz innych spółek prawa handlowego. Odbywała praktyki w wielu kancelariach prawnych na terenie Polski i Wielkiej Brytanii.
 
 
 

Michał Wachowski

Michał ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami i doradztwa biznesowego. Przed dołączeniem do zespołu Michał był członkiem zarządu średniej wielkości spółki produkcyjnej z sektora energetycznego. Wcześniej pełnił funkcje operacyjne w TFS, ARP, Deloitte, Polimex-Mostostal i Central Europe Trust.
 
 
 
 
 

Michał Gawęda

Michał Gawęda przed dołączeniem do zespołu Montis Capital zdobywał doświadczenie w funduszu Family Office Luma Investment, gdzie uczestniczył w transakcjach M&A w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na rynku niepublicznym oraz publicznym. Przed dołączeniem do zespołu Montis Capital zdobywał doświadczenie m.in. w Ernst&Young. Michał jest w trakcie zdobywania certyfikatu ACCA oraz jest alumnem oraz byłym stypendystą Fundacji im. Lesława A. Pagi.
 
 
 
 

Monika Twerdochlib

Monika jest studentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów uczestniczyła w wymianie studenckiej, podczas której miała również możliwość studiowania na Uniwersytecie w Salzburgu. Swoją przyszłość wiąże z zawodem prawnika, dlatego przed dołączeniem do Działu Prawnego i Regulacyjnego Montis Capital odbywała praktyki w kancelariach prawnych.

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przetwarzania danych osobowych zawartym w Informacji prawnej.

Montis Capital Group

ul. Nowy Świat 2 lok. 114
00-497 Warszawa

office@montiscap.com

 

Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 2 lok. 415, 00-497 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709293, posiadającą numer NIP 5252733064 oraz REGON 368989030, kapitał zakładowy w wysokości 319.200,00 PLN.

 

Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna wz siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 2 lok. 415, 00-497 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752451, posiadającą numer NIP 7010874661 oraz REGON 381529308, kapitał zakładowy w wysokości 1,055.609,00 PLN (wpłacony w całości)

 

ADVISORY Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 2 lok. 415, 00-497 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784865, posiadającą numer NIP 7010922503 oraz REGON: 383280563 kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 PLN.

TOP