Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

„Biorąc pod uwagę założenia polityki inwestycyjnej, które przewidują inwestowanie środków w Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju oraz specyfikę działalności spółek portfelowych, zarządzający ASI ocenia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju za nieznaczące dla poziomu zwrotu z inwestycji.”

„Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, a tym samym ich ewentualny nieznaczny wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju, na co składa się przede wszystkim mała skala działalności, a także brak środków odpowiednich do wykształcenia mechanizmów adekwatnego pomiaru oraz kontroli rzeczywistego wpływu na realizację celów zrównoważonego rozwoju, zarządzający ASI nie uwzględnia kryteriów dotyczących zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności.”

Komunikat dla inwestorów w związku z nowelizacją przepisów dotyczących funkcjonowania zarządzających ASI oraz ASI