W Montis Capital poszukujemy spółek, które posiadają utalentowane zespóły, innowacyjny produkt oraz skalowalne biznes modele o globalnym potencjale

Montis Capital inwestuje w Spółki od etapu Seed

Inwestujemy

Inwestujemy w Spółki od etapu Seed aż do Serii B. Szukamy zespołów tworzących przełomowe skalowalne technologie niezależnie od branży w jakiej działają. Inwestujemy zarówno w rozwiązania hardware jak i software.


Portfel Inwestycyjny

W Montis Capital poszukujemy spółek, które posiadają utalentowane zespóły, innowacyjny produkt oraz skalowalne biznes modele o globalnym potencjale


Portfel Inwestycyjny

Zespół

Kontakt

  Montis Capital

  ul. Nowogrodzka 10/8
  00-511 Warszawa

  E-mail

  office@montiscap.com

  Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752451, posiadającą numer NIP 7010874661 oraz REGON 381529308, kapitał zakładowy w wysokości 6 539 974,00 PLN (wpłacony w całości).

  ADVISORY Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511, 00-497 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784865, posiadającą numer NIP 7010922503 oraz REGON: 383280563 kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 PLN.

  Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709293, posiadającą numer NIP 5252733064 oraz REGON 368989030, kapitał zakładowy w wysokości 2 643 400,00 PLN.

  Montis Capital korzysta z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój 2014-2020”) w kwocie 78m PLN, alokowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o. w ramach projektu „PFR Otwarte Innowacje – wsparcie transferu technologii (działanie 2.2).

  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych zebranych od Państwa podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Administratorem Państwa danych jest Montis Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709293, posiadającą numer NIP 5252733064 oraz REGON 368989030.

   

  W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@montiscap.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w drodze korespondencji pocztowej na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

   

  Będziemy zbierać i przetwarzać:

  • informacje przekazane nam przez Państwa, na przykład przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego,
  • informacje uzyskane lub poznane w inny sposób, takie jak dane o przeglądarce lub urządzeniu użytym do odwiedzenia strony, sposobie korzystania z witryny i odwiedzanych podstronach, dane o ruchu i lokalizacji.

   

  Wykorzystamy wyłącznie te spośród Państwa informacji, w odniesieniu do których mamy Państwa zgodę lub istnieje inny prawnie uzasadniony powód ich wykorzystania. Możemy wykorzystać informacje przekazane lub uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub informację zwrotną,
  • udostępnienia Państwu informacji, produktów lub usług, o które Państwo wystąpili lub co do których sądzimy, że mogą Państwa zainteresować,
  • wykonywania naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawieranych między nami,
  • prowadzenia analizy danych w celu uzyskania większej wiedzy o tym, jak Państwo i inne osoby reagują na naszą stronę,
  • analiz w zakresie wdrażania instrumentu finansowego Programu Otwarte Innowacje, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych UE, oceny skutków, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście wdrażania instrumentów finansowych oraz monitorowania i sprawozdawania postępów w realizacji programu POIR.
  • wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu użyciu lub nadużyciu niniejszej strony lub naszych usług,
  • w procesie rekrutacyjnym (o ile taki cel przekazania danych został przez Państwo wskazany),
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń.

   

  Będziemy wykorzystywać informacje również w celu wypełnienia obowiązków w zakresie zgodności, zapewnienia zgodności z innymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz w celu udostępnienia tych danych organom regulacyjnym i innym. Powyższe działania będziemy realizować wyłącznie w zakresie wymaganym do spełnienia obowiązku prawnego oraz lub w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów naszych lub innych osób lub w celu zapobiegania czynom zabronionym i ich wykrywania.

   

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane– w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Spółkę, takim jak spółki z grupy Montis Capital (których dane znajdują się w stopce niniejszej strony internetowej), PFR Otwarte Innowacje Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, PFR Ventures sp. z o.o., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BGK, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju,  jak również podmiotom wykonującym we współpracy ze Spółką lub na zlecenie Spółki czynności dotyczące działań podejmowanych na Państwa rzecz w ramach realizacji odpowiedniego celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

   

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwo zgody) i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@montiscap.com. Maja państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania celów o których mowa powyżej.

   

  Państwa dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i ochrony przed roszczeniami.

   

  POLITYKA COOKIES

   

  Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane i przechowywane na komputerach, smartfonach lub innego typu urządzeniach służących do łączenia się z internetem przy każdorazowym wejściu na stronę internetową.

   

  W witrynie korzystamy z następujących plików cookie:

   

  1. 1P_JAR – (statyczne) – Te pliki cookie są używane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji.
  2. CONSENT – (statyczne) – Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny.
  3. viewed_cookie_policy – (funkcjonalne) – ten plik odpowiada za zapisanie i pamiętanie wyboru akceptacji warunków Polityki prywatności/Polityki Cookies na stronie montis.com, wartości typu „Yes” oraz „No” wykorzystywane są do wyświetlenia („No”) lub schowania paska z prośbą o akceptację warunków („Yes”).

   

  Pliki cookie są wykorzystywane z różnych powodów, takich jak poprawa funkcjonalności i wydajności witryny, oraz w celu umożliwienia nam dopasowania treści witryny do Państwa zainteresowań.

   

  Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

  Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

   

  Kiedy zamieszczamy odnośniki do stron internetowych osób trzecich, należy pamiętać, że strony te posiadają własną politykę ochrony prywatności i plików cookie, które regulują korzystanie z wszelkich informacji zamieszczanych przez Państwa. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką, gdyż nie odpowiadamy za praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności.

  Pliki cookies są przechowywane w następującym okresie:

   

  1. sesyjne pliki cookie jako tymczasowe pliki cookies, pozostaje w pliku cookie przeglądarki do momentu jej zamknięcia;
  2. pozostałe pliki cookie pozostaną w pliku cookie przeglądarki po jej zamknięciu i staną się aktywne po ponownym otwarciu witryny. Takie pliki cookie mają różne daty wygaśnięcia. Po wygaśnięciu plików cookie nowa wersja tego pliku zostanie pobrana po ponownym odwiedzeniu witryny, chyba że w międzyczasie wycofali Państwo swoją zgodę na udostępnianie plików cookie.

   

  Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator witryny – Montis Capital sp. z o.o. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców.

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   

  Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Treść oraz wszelkie znaki towarowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej Propozycji Inwestycyjnej stanowią własność podmiotów z grupy Montis Capital lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   

  Informacje i dane znajdujące się na tej stronie internetowej są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych oraz reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy a dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, ani jako podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, doradztwa podatkowego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

   

  WERSJE JĘZYKOWE

   

  Witryna występuje w dwóch wersjach językowych. Informujemy, że w związku z tłumaczeniem mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy tymi wersjami.

   

  PRAWO WŁAŚCIWE

   

  Niniejsze Informacje podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem.

   

  MONTIS CAPITAL JAKO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

   

  Montis Capital sp. z o.o. została wpisana w dniu 18 września 2018 roku do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez KNF zgodnie z art. 3 ust. 3 AIFMD i art. 70zb ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ze zm.). Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzaną przez Montis Capital sp. z o.o. jest Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna.