Tomasz Poniński

Tomasz jest założycielem oraz partnerem zarządzającym Montis Capital. Od 2008 roku jest prezesem firmy inwestycyjnej Orenore, która koncentruje się na inwestycjach kapitałowych w firmy na etapie wczesnego wzrostu w sektorach life science, energetyki oraz ICT. Jest założycielem i inwestorem w kilku spółkach technologicznych m.in. Simplicardiac Sp. z o.o. Członek rad nadzorczych spółek portfelowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. AirWayMedix, Adiuvo i Chocolate Cambridge Technologies. Pełni funkcję prezesa Fundacji Innowacyjna.Pl, oraz jest ekspertem d.s. komercjalizacji przy klastrze BTM Innovations oraz w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN