Wojciech Szwankowski

Wojtek jest założycielem oraz dyrektorem finansowym Montis Capital. Karierę zawodową rozpoczął na paryskiej giełdzie. Następnie przeniósł się do Londynu, aby pracować dla wiodących banków inwestycyjnych, najpierw JP Morgan, a następnie Goldman Sachs, gdzie objął stanowisko dyrektora wykonawczego odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej w ramach FICC (Fixed Income, Currencies and Comodities). W 2012 r. Wojtek wrócił do Warszawy, aby dołączyć do wiodącej firmy energetycznej i infrastrukturalnej, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie procesu M&A, w wyniku którego sprzedano 100% udziałów inwestorowi private equity. Przez cały okres swojej kariery zawodowej obszar VC był mu bardzo bliski, co zaowocowało jego udziałem w wielu projektach w charakterze anioła biznesu